Onarpen irizpideak

Criterios de Admisión

 

Eskolako ikasleen zuzendariordeak eta Garapen zuzendariak osatzen dute Onarpen batzordea. Batzorde horrek hurrengo onarpen frogak aplikatuko ditu 412/2014:1 Errege Dekretuaren arabera.

1. Hurrengo kasuetan:

 • Espainiako Hezkuntza sistemaren edo baliokide gisa aitortutako beste baten batxiler-tituluaren jabe diren ikasleak.

 • Europako batxilergo tituluaren edo Nazioarteko batxilergo diplomaren jabe diren ikasleak.

Kasu horietan, Ingeniarien Goi-mailako Eskolan sartzeko gaitasuna balioztatu egingo da fisikan eta matematikan onarpen azterketa baten bidez eta batxilergoko noten bidez.

Onarpena emango da batxilergoko batez besteko notatik (% 60) eta onarpen frogako notatik (% 40) abiatuz landutako ranking baten arabera.

Zalantzako kasuetan elkarrizketa pertsonala egingo da hautagaiarekin.

2. Hurrengo kasuetan:

 • Europar Batasuneko Estatuetako hezkuntza sistemetatik edo horri dagokionez aplikagarriak diren nazioarteko akordioak, elkarrekikotasun erregimenean, harpidetu dituzten beste estatuetako sistemetatik eratorritako batxilergo edo batxiler titulu, diploma edo ikasketen jabe diren ikasleak.

 • Europar Batasuneko kide ez diren eta horrekin elkarrekikotasun erregimenean batxiler-tituluaren aitorpenerako nazioarteko akordioak harpidetu ez dituzten estatuetako hezkuntza sistemetan lortutako edo egindako eta Espainiako hezkuntza sistemako batxiler-tituluaren araberako titulu, diploma edo ikasketa homologatuen jabe diren ikasleak.

Espainiatik kanpo dauden ikasleentzat, onarpen froga ordeztu egingo da online egindako onarpen froga batengatik. Hurrengoari aintzakotzat hartuz emango da onarpena:

Batxilergoko azken bi urteetako notak (% 60).

Jatorrizko herrialdeko ordezkariaren txostena (existitzen bada). Hori lantzeko, ordezkaria saiatuko da elkarrizketa pertsonala izaten hautagaiarekin.

Onarpen froga. (Espainiatik kanpo dauden ikasleentzat, onarpen froga ordeztu egingo da online egindako onarpen froga batengatik).(% 40)

3. Azkenik, hurrengoak kontuan hartuko dira:

 • Espainiako hezkuntzako sistemako lanbide-heziketako Goi-mailako teknikariaren, Arte plastiko eta diseinuko Goi-mailako teknikariaren edo Goi-mailako kirol-teknikariaren titulu ofizialen jabe edo aipatutako titulu horien baliokide gisa aitortuak edo horiek homologatzen dituzten titulu, diploma edo ikasketen jabe diren ikasleak.

 • Espainiako hezkuntzako sistemako batxilerreko, lanbide-heziketako Goi-mailako teknikariaren, Arte plastiko eta diseinuko Goi-mailako teknikariaren edo Goi-mailako kirol-teknikariaren tituluen baliokideen desberdinak diren titulu, diploma edo ikasketen jabe diren ikasleak; horiek Europar Batasuneko kide den estatu batean edo gai horren inguruko nazioarteko akordio aplikagarrietara harpidetu diren estatuetan lortutakoak edo egindakoak, aipatutako ikasleek aipatutako kide den estatuan agindutako baldintza akademikoak betetzen dituztenean bertako unibertsitateetara sartzeko.-

 • Errege dekretu horretan ezarritako onarpen froga gainditzen duten hogeita bost urtetik gorako pertsonak.- Irakaskuntza bati dagokionez lan-esperientzia edo esperientzia profesionala duten berrogei urtetik gorako pertsonak.- Errege dekretu horretan ezarritako onarpen froga gainditzen duten berrogeita bost urtetik gorako pertsonak.

 • Graduko, masterreko edo baliokidea den unibertsitate-titulu ofizial baten jabe diren ikasleak.

 • Unibertsitate irakaskuntzen edo baliokidea den tituluaren aurreko ordenantzari dagozkion unibertsitateko diplomadun, arkitekto tekniko, ingeniari tekniko, lizentziadun, arkitekto edo ingeniarien unibertsitate-titulu ofizialaren jabe diren ikasleak.

 • Atzerriko edo Espainiako unibertsitate-ikasketa partzialak ikasi dituzten ikasleak, edo atzerriko haien unibertsitate-ikasketak bukatuta horien homologazioa Espainian lortu ez dutenak eta haien ikasketekin jarraitu nahi dutenak Espainiako unibertsitate batean. Kasu horretan, nahitaezko baldintza izango da dagokion unibertsitateak gutxienez 30 ECTS kreditu aitortzea.

 • Abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoaren aurreko Espainiako hezkuntza sistemaren antolamenduen arabera unibertsitatera sartzeko baldintzak betetzen zituzten ikasleak. Kasu horietan, Ingeniarien Goi-mailako eskolan sartzeko gaitasuna balioztatu egingo da fisika eta matematikako onarpen froga baten bidez, eta hurrengoa balioztatuko da:

1. Onarpena emango da onarpen frogako batez besteko notatik (% 100) abiatuz landutako ranking baten arabera.

2. Elkarrizketa pertsonala hautagaiarekin.

Kasu guztietan, ikasleari ingeleseko froga bat egingo zaio graduko lehen mailan, eta ez badu B2 maila lortzen, irakasgaiak jarraitzeko beharrezkotzat jotzen dena, gomendioak egingo zaizkio.