Energiaren ingeniaritzako graduatua

Graduado en Ingeniería de la Energía

Energiaren ingeniaritzako graduatuak etorkizun handia du lan-munduan, izan ere, gizarteak konpromisoa du ingurumena eta energia-iturrien arrazoizko erabilerarekin. Horretarako, ezinbestekoa da ekipoak, gailuak, sistemak, makinak, instalazioak diseinatzea, energia-ikuspuntuik eraginkorrak izango direnak. 
Enpresa handi gehienek haien gizarte erantzukizun korporatiboan, kontuan hartzen dute energia aurreztea eta energiaren erabilera eraginnkorra funtsezko oinarri gisa.
Imajinatzen duzu auto, tren, motor edo edozein makinaren diseinuan bere kontsumoa % 30 murriztea lortzen duen ingeniaria izatea?  Edo energia sortzeko sistema berria diseinatzen duen ingeniaria izatea? Edo energia-etekinaren hobetze azterketak egin ahal izatea, edo eguzki-, haize- edo energia geotermikoen planta berrien proiektuak garatzea? 

Non egingo dut lan?

Enpresa kopuru handia dago sektore elektrikoan, industria eta automobilgintza sektorean besteren artean, eta horietan garatu ahal izango duzu zure lan-profesionala. Maila nazionalean eta nazioartean hurrengoak izan daitezke aipatutako enpresak: ACCIONA, GAMESA, IRIZAR, ORONA, AUDI, TEXAS INSTRUMENTS, ANALOG DEVICES, SONY-ERICSSON, APPLE.
I+G+b bezalako sektoreak eta aholkularitzak eta ingeniaritzak ere eskatzen dute graduatu horren profila.

Aportación a la sociedad

El mundo crece y crece, no para de crecer, y el consumo energético aumenta año tras año. Aún hay muchos países en vías de desarrollo con un potencial de crecimiento tremendo. A este ritmo, de no cambiar la forma de generar y de usar energía, el mundo se quedará parado.
Además la energía basada en combustible orgánico llegará a su fin antes de 25 años.  Los ingenieros de la energía, pueden cambiar esta tendencia y conseguir que el mundo sea sostenible, con un nivel de consumo menor por persona, y conseguir así una generación más limpia en cuanto a la energía.