Skip to Content

Euskara Teknikoa Ingeniarientzat Diploma

Betebeharrak

Diploma lortu ahal izateko, ikasleak gutxienez 18 ECTS egin beharko ditu euskaraz. 18 ECTS horiek graduko 4 kurtsoetan zehar lortu behar dira, hurrengo baldintzak betez:

1. Kurtsoa. Ikasleak gutxienez 2 ECTS lortu beharko ditu jarraian agertzen diren ikasgaietan euskarazko ekintzak eginez:

Ikasgaia

ECTS Euskaraz

Álgebra

2

Economía y empresa

1

Estadística y probabilidad

1

 

2. Kurtsoa. Ikasleak gutxienez ECTS 1 lortu beharko du jarraian agertzen diren ikasgaietan (edo aukera hori eskaintzen duten beste ikasgai batzuetan) euskarazko ekintzak eginez:

Ikasgaia

ECTS Euskaraz

Química

1

Administración de empresas

1

Señales y sistemas

1

Análisis y síntesis de redes

1

 

3. Kurtsoa. Ikaslea “Euskara Teknikoa” asignaturan inskribatu beharko da. Ikasgai hau ez dago 2020 ikasketa planaren barruan eta beraz aparte ordaindu beharko da (2016 ikasketa planean dauden ikasleek aparte ordaindu gabe aukeratu dezakete ikasgai hau). 

Ikasgaia

ECTS Euskaraz

Euskara teknikoa

2

 

4. Kurtsoa. Ikasleak gradu amaierako proiektua euskaraz idatzi eta aurkeztu beharko du:

Ikasgaia

ECTS Euskaraz

Proyecto fin de grado

12

   
   

Aurreko taulan agertzen diren ikasgaiez gain, ekintzak euskaraz eskaintzen dituzten beste ikasgai batzuetan ere lor daitezke kredituak. Horrez gain, ikasleak euskaraz egiten dituen beste ekintza batzuk ere kontutan har daitezke kredituak lortzeko, adibidez, euskaraz diren kongresuetan edo udako kurtsoetan parte hartzea. Edozein kasutan, ezin izango dira Euskara teknikoa eta gradu amaierako proiektuari dagozkien kredituak baliozkotu.

Kontaktua

Xabier Insausti
Doktorea

General contact:
Tecnun. Escuela de Ingenieros.
Universidad de Navarra
P° de Manuel Lardizabal, 13.
20018 Donostia-San Sebastián.
Gipuzkoa (España).

+34 943 21 98 77
xinsausti@tecnun.es

Eskaera

Sarbidea: 
Edozein Gradu
 
Eskaera: 
Lehenengo mailan

Baliabideak

Imagen subrayado titulo

Notice

The University of Navarra uses cookies to improve its services, generate statistical data and analyze the browsing habits of visitors to its website. This information may be shared with third parties as detailed in the Cookies Policy Statement. By clicking “I agree” or continuing to browse, you consent to the use of these cookies, while reserving the right to reverse the decision at will.

Agree